Chi bộ Trường THPT Chuyên đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2015, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Tỉnh uỷ Nghệ An, sáng ngày 17 tháng 1 năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Uy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ Nghệ An; đại tá Bùi Nguyên Tiến - Trưởng phòng PA83, Công an tỉnh Nghệ An. GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì buổi lễ với sự tham gia của đảng viên toàn Đảng bộ.

Đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đinh Xuân Khoa đã ôn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy vinh quang của Đảng, khẳng định nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn của nhân dân ta 85 năm qua cũng khẳng định chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân Việt Nam kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 85 năm đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ các thời cơ và thách thức của Đảng bộ Trường Đại học Vinh trong thời kỳ mới: "Thuận lợi lớn là chúng ta tiếp tục có môi trường chính trị ổn định, đất nước phát triển, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chúng ta luôn giành được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, khích lệ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và nhiều địa phương trong cả nước, Nhà trường đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để bước vào thời kỳ mới - thời kỳ tăng tốc xây dựng Trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Thách thức lớn của chúng ta là thách thức "vượt qua chính mình" để tiếp tục phát triển, khẳng định chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, khả năng thích ứng với những biến đổi và đáp ứng cao với các nhu cầu của xã hội".


Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
đọc diễn văn lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm 2014, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo của Trường Đại học Vinh thiết thực thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường (bao gồm: Ban tuyên giáo, ban dân vận, ban tổ chức, ủy ban kiểm tra, văn phòng Đảng ủy) đều được Tỉnh ủy xếp loại xuất sắc trong năm 2014 trong đó, Ban tuyên giáo, ban dân vận, ban tổ chức và văn phòng Đảng ủy được xếp loại xuất sắc tiêu biểu. Đảng bộ Trường Đại học Vinh 17 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Trường Đại học Vinh đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá địa phương. Đồng thời khẳng định, năm 2015 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, dân tộc, của tỉnh Nghệ An, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu tiên diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, vì vậy Đảng bộ Trường Đại học Vinh cần quan tâm lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, đề cao cảnh giác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu của các thế lực thù địch để giữ ổn định chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An phát biểu

Năm 2014, Đảng bộ Trường Đại học Vinh có 27 Đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 5 đơn vị: Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử, Chi bộ khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Chi bộ khoa Giáo dục, Chi bộ Tổ chức - Khoa học - Đối ngoại, Chi bộ Trường THPT Chuyên đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 40 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; có 3 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền được Tỉnh uỷ Nghệ An tặng Bằng khen.

Cũng tại Hội nghị, Trường Đại học Vinh đã đón nhận cờ thi đua, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Nhà trường và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2014.


Chương trình văn nghệ của tuổi trẻ Nhà trường chào mừng lễ kỷ niệm


Đồng chí Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2014


Tham luận của Đảng bộ bộ phận Khoa SP Ngữ Văn


Tham luận của chi bộ Phòng Đào tạo


Tham luận của chi bộ TT Thực hành - Thí nghiệm


Tham luận của chi bộ Trường THPT Chuyên


Đồng chí Thái Văn Thành - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường công bố các quyết định khen thưởng


Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao Bằng khen của Đảng bộ Tỉnh Nghệ An
cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2014


Tặng Cờ, Bằng khen của UBND Tỉnh Nghệ An cho tập thể Trường Đại học Vinh
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2014


Trao Giấy khen của Giám đốc Công an Tỉnh Nghệ An cho đồng chí Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Hồng Soa - Minh Giang