Khuôn viên (click HERE)

 


Một trong các dãy Nhà học của Trường Chuyên


Một tiết học ở Trường Chuyên


Khi lớp học vắng Thầy và Trò


Từ Trường Chuyên nhìn sang Thư viện Nguyễn Thúc Hào


Lễ khai giảng năm học


Một tiết chào cờ ở Trường Chuyên


Thư viện Nguyễn Thúc Hào


Từ Trường Chuyên nhìn sang Thư viện Nguyễn Thúc Hào


Một tiết chào cờ ở Trường Chuyên